Biedrība Jaunās Kultūras māja dibināta 2014. gadā un ieguvusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu.

 

Darbības jomas:

 

 • atbalsts jaunradei mūzikā, dzejā un citos laikmetīgās mākslas veidos;

 • atbalsts koncertu, konkursu, meistarklašu, nometņu un citu izglītojošu pasākumu rīkošanā;

 • atbalsts CD un grāmatu izdošanā;

 • dažādu kultūras jomu pārstāvju sadarbības veicināšana.

ABOUT

 

Jaunas Kulturas maja (Jaunās Kultūras māja) is an independent non-governmental organisation, founded in 2014 in Latvia.

 

Activities:

 

 • support for innovations in music, poetry and other contemporary types of art;

 • support for organizing concerts, competitions, master-classes, training camps for young musicians and other educational events;

 • support for publishing music records and books;

 • promotion of cooperation between representatives of various scopes of culture.

 

Esam priecīgi par līdzšinējo sadarbību un ceram, ka

 

 TĀ BŪS ILGLAICĪGA! 

 

 

SIA INETA ANCE

Atsaucīgi cilvēki, kuri rīkojas ātri, precīzi,

 

RADOŠI UN PROFESIONĀLI!

 
 

 

Kristaps VANAGS

Mūsu koncerti vienmēr ir izdevušies, jo

tiem izvēlētas vispiemērotākās vietas, nodrošināta laba reklāma un viss paveikts laikā ar lielu 

 

IEIENTERESĒTĪBU, ATBALSTU, POZITĪVU ATTIEKSMI!

 

Trio VOICE OF INSTRUMENTS

 • w-googleplus
 • SoundCloud Clean
 • LinkedIn Clean
 • YouTube Clean
 • Twitter Clean
 • w-facebook